TOP - economy SK, s. r. o.

TOP - economy SK, s. r. o.

Školská 4
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 45847649
DIČ: 2023153396

Informácie o kancelárii TOP - economy SK, s. r. o.

Účtovnícka kancelária TOP - economy SK, s. r. o. poskytuje komplexné služby v oblasti vedenia účtovníctva a daňovej evidencie.

 

Hlavné portfólio služieb:

Vedenie účtovnej evidencie - jednoduché účtovníctvo

                                            - podvojné účtovníctvo

Komplexné spracovanie miezd, personalistika

Daňová evidencia, spracovanie daňových priznaní

Účtovné, ekonomické a organizačné poradenstvo

 

V rámci jednoduchého účtovníctva Vám ponúkame nasledovné služby:

 • vedenie peňažného denníka
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
 • vedenie evidencie majetku
 • vedenie knihy evidencie dane z pridanej hodnoty
 • spracovanie podkladov pre daňové priznanie k DPH a jeho vypracovanie
 • vedenie ostatných účtovných kníh
 • mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky

 

V rámci  podvojného účtovníctva Vám ponúkame nasledovné služby:

 • spracovanie predložených dokladov
 • vedenie hlavnej knihy
 • vedenie analytickej evidencie
 • vedenie účtovného denníka
 • evidencia pohľadávok a záväzkov
 • evidencia majetku
 • vedenie pokladničnej knihy
 • evidencia DPH, daňové priznanie
 • mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
 • vyhotovenie ročnej účtovnej závierky

 

Mzdová a personálna agenda:

 • mesačné spracovanie miezd
 • vypracovanie a zaslanie výkazov do poisťovní a na Daňový úrad
 • ročné zúčtovanie dane z príjmu
 • vypracovanie potvrdení o príjme, potvrdení o zamestnaní a iných potvrdení pre zamestnancov
 • daň zo závislej činnosti
 • vedenie mzdových listov
 • vypracovanie výkazov súvisiacich s personalistikou a mzdami

 

Poradenstvo poskytujeme ONLINE. Nemusíte nikam chodiť a získate odpoveď na Váš problém. Môžete poslať akékoľvek otázky daňového alebo účtovného problému. Podľa podkladov z účtovníctva vykonávame aj kontrolu správnosti vykazovaného daňového základu (tzv.daňový audit). Daňové poradenstvo poskytujeme formou dohodnutého paušálu alebo jednorazovo podľa požiadaviek klienta.

 

Účtovnícke  služby prispôsobujeme požiadavkám klientov.

Fotografie a videá

S kým môžete prísť do kontaktu?

Darina Vozárová

TOP - economy SK, s.r.o.

Školská 4 

018 41  Dubnica nad Váhom

Kde nás nájdete?